• Bir şey yap, güzel olsun.
  Çok mu zor?
  O vakit güzel bir şey söyle.
  Dilin mi dönmüyor?
  Güzel bir şey gör veya güzel bir şey yaz.
  Beceremez misin?
  Öyleyse güzel bir şeye başla. Ama hep güzel şeyler olsun.
  Çünkü "her insan ölecek yaşta…"
  GEÇ KALMAYASIN.
  - Şems-i Tebrîzî -

Şems-i Tebrizi'nin 40 Kuralı

ŞEMS-İ TEBRİZİ'NİN 40 KURALI

Her badireden ve tecrübeden sonra, hiç bir kitapta yazılı olmayan, sadece can defterime nakşedilmiş kurallara bir yenisini daha ekledim. Bunlara bir ad verdim "Gönlü Geniş ve Ruhu Gezgin Sufi Meşreplilerin Kırk Kuralı".

Kural 1 : Yaradanı hangi kelimelerle tanımladığımız, kendimizi nasıl gördüğümüze ayna tutar. Şayet Allah dendi mi öncelikle korkulacak, utanılacak bir varlık geliyorsa aklına, demek ki sen de korku ve utanç içindesin çoğunlukla. Yok eğer, Allah dendi mi evvela aşk, merhamet ve şefkat anlıyorsan, sen de bu vasıflardan bolca var demektir.

Devamı...

Hayatı

582 (1186) yılı civarında Tebriz’de doğdu. Adı Muhammed’dir (Eflâkî, II, 189). Daha çok Şemseddin, Şemsü’l-hak ve’d-dîn, Şems, Şems-i Tebrîzî lakaplarıyla anılır.

Babası Ali b. Melikdâd (Melik Dâvûd), ticaret maksadıyla Horasan’ın Bezer vilâyetinden Tebriz’e gelip yerleşen bir kumaş tüccarıdır (Devletşah, II, 251). Devletşah, Şems’in İsmâilî dâîsi ve Hasan Sabbâh’ın halefi olan Kiyâ Büzürgümmîd’in neslinden Alamut valiliği yapmış Hâvend Celâleddin Nevmüselmân adlı bir zatın oğlu olduğuna dair bir rivayeti aktarır.

Devamı...
Şems-i Tebrizi 40 Kuralı

Günün Sözü

Dünyada tek bir mümin üşüyorsa; lsınma kakkına sahip değilsin!